Wij adviseren onze cliënten in tal van situaties

belastingen

Belastingen

 • Belastingaangiften;
 • Aanvragen fiscale eenheid;
 • Begeleiding onderzoek door Belastingdienst.
herstructurering

Herstructurering

 • Oprichten besloten vennootschappen (b.v. ‘s);
 • Opzetten organisatiestructuur onderneming;
 • Inbrengen/omzetten eenmanszaak of v.o.f. in b.v. inclusief accountantsverklaring;
 • Toetreden (bijvoorbeeld werknemer)/ uittreden aandeelhouders bij b.v. ’s inclusief plan van aanpak;
 • Inrichten/ opzetten administratieve organisatie;
 • Bespreken strategische, tactische en operationele doelstellingen ondernemer en onderneming: fungeren als klankbord.
koop verkoop onerneming

Koop en/of verkoop onderneming

 • Plan van aanpak opzetten,
 • Onderneming verkoop klaar maken
 • Verzorgen bedrijfspresentatie via informatiememorandum,
 • Waardebepaling onderneming,
 • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (due diligence),
 • Bijwonen resp. voeren onderhandelingen,
 • Opstellen contracten inclusief geheimhoudingsovereenkomst.
financiele planning

Financiële planning

 • Wat isen/of wordt er aan pensioen opgebouwd,
 • Lopende kapitaal of lijfrentepolissen,
 • Spaargeld,
 • Waarde onderneming, waarde eigen woning, overige bezittingen,
 • Uitgavenpatroon nu en in de toekomst,
 • Testament en financiën nabestaanden.
financiering

Financiering

 • Begeleiding bij opzetten financiële structuur onderneming;
 • Aanvraag financiering.
informal investment

Informal investment (private investeerder)

Oprichters en informele investeerders, inclusief families, vrienden en particuliere investeerders of volslagen vreemden, dragen bij aan investeringen in startende bedrijven. Volslagen vreemden worden ook wel ‘business angels’ genoemd

 • Opstellen ondernemingsplan (Sterkte/zwakte (swot) analyse, cashflow, exploitatie, strategie, marketing, organisatie, personeel)
 • Due diligence onderzoek in aanvulling op pre scan bankier/informal investor
 • Onderzoek tijdens het project en rapportage hierover
 • Waardebepaling bestaande onderneming
 • Opstellen exit-regeling.
 • Opzet en wijze financiële- en overige rapportage en communicatie
 • Strategieplannen, jaarplannen, jaarbudgettering
 • Afzonderlijke gesprekken met ondernemer en informal investor
 • Voeren projectadministratie
 • Financiële rapportage
 • Voorbereiden gesprekken tussen ondernemer en informal investor
 • Bijwonen en notuleren van gesprekken tussen ondernemer en informal Investor
 • Advisering op economisch-, bedrijfsorganisatorisch-, automatiserings- en fiscaal terrein
 • Bemiddeling bij conflicten/verschil van mening tussen informal investor en ondernemer

Voorbereidingen van beursintroducties en beursgangen kunt u niet van ons verwachten. We kunnen de door u ingeschakelde professional er echter wel bij ondersteunen. En dat is weer financieel voordeliger voor u.

Ook kleine organisaties kunnen de kwaliteit van een A-merk leveren. Het blijft immers people business.

Contact

Four Seasons Consultancy B.V.
Georg Hegelstraat 13
3076 RE Rotterdam

Telephone: +31 (0)6 20 60 61 32
E-mail: mail@4seasonsconsultancy.nl

KvK 70571368
BTW NL8583.78.735.B.01